Pravidla

Pravidla soutěží

Koeficienty

Turbo x 1,7
Twin Turbo x 1,7
Kompresor x 1,7
Turbo+kompresor x 1,7
Nitro/NOS x 1,5
Wankel x 1,5
Hybrid (Elektro) x 1,5

Pravidla sprintů

Každý účastník pokud se bude chtít registrovat musí předložit řidičský průkaz,
kvůli registraci do správné kategorie předloží malé technické oprávnění (pokud ho má – v případě protestů nebo špatného zařazení dojde k přepočtu a přehození do správné kategorie, v případě prokázání vědomého podvodu diskvalifikace bez náhrady), na jednom voze může jezdit pouze 1 registrovaný účastník a v jedné kategorii, nelze se registrovat do více kategorií, tedy jedno auto, jedna kategorie, jeden řidič, dva vozy a jeden řidič, povoleno!!!
Není možné aby jeden vůz vyhrál ve dvou kategoriích nebo v jedné vícekrát. Sprinty jsou zpoplatněny symbolickou 100 KČ za časomíru.
U benzínových vozidel se ještě dělí koeficientem kategorie, u naftových se jede pouze dle obsahu, chiptuning neřešíme…

SLALOM

Na každém voze smí být pouze jeden řidič, není možné aby jeden vůz měl více umístění. Dva vozy a jeden řidič, povoleno!!!
Soutěž o největší klubovou účast: je podmíněna, aby všechna klubová vozidla byla řádně označena klubovým logem
a bylo rozeznatelné že jste opravdu členy tohoto klubu, soutěžit můžete pouze za 1 klub, kluby budou zkontrolovány
a poté do vyhlášení může zůstat jen zástupce klubu, vyhlášení klubové účasti proběhne ve 14h, předání pohárů poté při celkovém vyhlášení.
Soutěž Show and Shine: sse zakládá na kompletní úpravě vozu, tedy od vnitřností až po venek.
Hodnotí se celkový dojem, nápad a originalita s propracovaností.
Do všech soutěží je nutno se registrovat na místě k tomu určeném přímo na akci,registrace je zdarma!
Výjma veškerých Sprintů (150kč) symbolicky za časomíru, Měření audio tlaku (100kč).

Měření audio tlaku

Kategorie
STOCK – (COMBI,LIFTBACK,HATCHBACK,….)
TRUNK – (SEDAN,KABRO)
EXTREM – (VŠE NAD 140DB)

Pravidla
Soutěžící je při registraci obsluhou měření zařazen do jednotlivých kategorií , je povinen ukázat a poreferovat o zástavbě.
Soutěžící mají 3 pokusy měření , jestliže při měření soutěžící překročí hodnotu 140db, je automaticky přeložen do kategorie extrem.
Kritéria pro HIFI zástavbu žádná nejsou ( je jedno, kolik je ve voze baterií,zesilovačů,kapacitorů,reproduktorů, …..).
Mezi jednotlivými měřeními je možná prodleva pro dobití baterie.Měření probíhá tak, že se jednotlivému soutěžícímu vysvětlí vlastní průběh měření zjistí se frekvence , při které instalace hraje nejlépe a pak se navolí ta určitá frekvence a podobu 30 vteřin se soutěžící snaží natlačit co největší hodnotu tlaku.Po tuto dobu se nesmíotevřít okna ani dveře – pak následuje diskvalifikace.Soutěžícímu se zapíše všechny 3 hodnoty a rozhodující je ta nejvyšší.

PRAVIDLA TUNING KRÁSNO

Zakoupením vstupenky návštěvník projevuje svůj souhlas s návštěvním řádem akce a zavazuje se dodržovat následující pravidla: Vstup na letištní plochu, jakožto pobyt v areálu letiště a účast ve všech soutěžích NEW ACTION TUNING KRÁSNO je na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil. Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, kteří budou oblečeni do reflexních vest, případně do jednotného pořadatelského oblečení.

Při vstupu obdrží každý účastník reflexní náramek, který platí jako vstupenka. Vstupenka platí po celý víkend, při opakovaném vstupu na letiště se musí návštěvník prokázat touto vstupenkou. Tento náramek musíte mít na ruce po celou dobu akce, probíhají totiž kontroly a kdo náramek nemá, běží smykem  v případě roztržení si najdi pořadatele a řekni si o výměnu, samozřejmostí je že budeš mít po v ruce ten roztrženej, žadný harakiri nemáme zapotřebí jakože sežral mi ho pes  

V celém areálu letiště je omezena rychlost jízdy na max. 15 km/h. Omezení se nevztahuje na vyznačenou závodní dráhu. V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem. Parkování vozidel je dovoleno pouze na vyhrazených místech.

Platí ABSOLUTNÍ ZÁKAZ rozdělávání otevřeného ohně!!! Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, výslovně je zakázáno pohybovat se v prostorách za dopravními značkami "Zákaz vstupu".

Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených parkovištích uvnitř areálu podle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.

Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění. Alkohol za volantem nebude tolerován, opilec bude vykázán z prostor areálu kde si ho na hlavní hned seberou PČR H.Slavkov, kteří budou dohlížet na hladký průběh akce a kontrolovat hlavně drogy a alkohol za volantem, ostatní budou ušetření a omilostněni  

Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní. Zodpovídá také za platné STK vozidla. Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.

Je zakázáno pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování". Řidiči, kteří poruší zákaz „gumování“ mimo vyhrazené místo, budou i se svým vozem vykázáni z areálu srazu bez náhrady vstupného.

Řidič je při jízdě na závodní trati povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit: a/ Pokud se na trati, nebo v její nebezpečné blízkosti objeví lidé b/ pokud na trati dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel c/ na pokyn pořadatele. Při jízdě po závodní trati řidič využije vždy pouze jeden jízdní pruh, je zakázáno měnit jízdní pruh během jízdy.

Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů. Psům bude povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.

Zakoupením vstupenky a následnou účastí na akci návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s pořizováním nekomerčních obrazových záznamů své osoby všemi v současnosti známými technologiemi.

Veškeré komerční aktivity v areálu bez souhlasu pořadatelů jsou zakázány. Jako komerční aktivity je míněn prodej či nabízení zboží jakéhokoli charakteru, prezentace služeb nebo výrobků či distribuce reklamních materiálů. Porušení tohoto pravidla znamená okamžité vykázání z areálu srazu bez náhrady vstupného.

Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu.

Po celém areálu budou v dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše. Pokud pytel při odjezdu necháte plný u některého z odpadkových košů, budeme vám velice zavázáni :)